Zadania i projekty

StartO nasZadania i projekty
Rozwiń


SKN Pielęgniarstwa Chirurgicznego działa obecnie w następujących obszarach:


Projekty naukowo-badawcze:


1. Opinia Pacjentów i Pielęgniarek na temat leczenia przeciwbólowego prowadzonego na oddziałach chirurgicznych.

2. Opinia Pacjentów na temat nowych uprawnień i obowiązów pielęgniarek i położnych wynikających ze zmian w ustawodawstwie zawodowym z dnia 1.01.2016 roku.

3. Wizyty na Bloku Operacyjnym i analiza przypadków operowanych pacjentów metodą Case Study.

Promocja zdrowia:


1. Współpraca ze Stowarzyszeniem Walki z Rakiem Płuca – prowadzenie lekcji w szkołach, wspólna organizacja akcji promujących zdrowie.

2. Udział w akcjach promujących zdrowie tj. Trójmiejski Festiwal Zdrowia, Piknik na Zdrowie.

Działalność charytatywna:


Organizowanie czasu wolnego małym pacjentom z oddziałów chirurgicznych i onkologicznych w oparciu o koncepcje normalizacji życia. Poprzez zabawę członkowie koła starają się odwrócić uwagę od nieprzyjemnych doznań związanych z chorobą oraz procesem leczenia i pobytem w środowisku szpitalnym.