SKN Pielęgniarstwa Chirurgicznego

StartSKN Pielęgniarstwa Chirurgi...
Rozwiń


Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Chirurgicznego przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego w Katedrze Pielęgniarstwa WNoZ Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk

e-mail: sknpielchirurg@gmail.com
Facebook: SKN Pielęgniarstwa Chirurgicznego


Zapraszamy!!!